Fan van Go Ahead Eagles
Nieuws

EVALUATIE VOORBEREIDINGSPERIODE: ‘SPIEGEL VOORHOUDEN EN LERING TREKKEN’

GA Eagles meldt het volgende op hun website.

De afgelopen periode is het ook Go Ahead Eagles uiteraard niet ontgaan dat het verloop van de voorbereiding op seizoen 2023/2024 tot de nodige frustratie en onbegrip heeft geleid onder een deel van onze supporters. Onderstaand hoopt Go Ahead Eagles enig inzicht te verschaffen inzake de belangrijkste kwesties die er onder een deel van onze achterban leven met betrekking tot de voorbije voorbereidingsperiode.

“Laten we vooropstellen dat Go Ahead Eagles de mening van onze supporters serieus neemt en begrip heeft voor de onvrede die er onder een deel van de achterban leeft”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. “Uiteraard kijken we binnen onze organisatie ook allemaal in de spiegel en constateren we dat er achteraf zaken zijn die we anders hadden moeten doen. Maar ook wij zijn allemaal mensen die soms verkeerde inschattingen maken. Al met al was het een voorbereiding zoals we die – door allerlei omstandigheden – nog nooit eerder hebben meegemaakt en waar we lering uit willen trekken voor de voorbereidingsperiode van volgend jaar.”  

BESLOTEN VERSUS OPEN OEFENWEDSTRIJDEN

Van Dop: “In aanloop naar het samenstellen van het voorbereidingsschema is Go Ahead Eagles er alles aan gelegen geweest om zoveel mogelijk oefenwedstrijden met publiek gespeeld te laten worden. We hopen echter ook dat onze supporters begrijpen dat we te maken hebben met derden – zoals lokale autoriteiten – die een stem hebben met betrekking tot zaken die invloed hebben op de wedstrijdorganisatie. We ontkomen er dan ook niet aan dat we met betrekking tot het spelen van oefenwedstrijden de lokale autoriteiten aan onze zijde moeten hebben om publiek toe te staan op de locatie waar we spelen. Daarin zijn we als club voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe desbetreffende gemeente en politieregio over de risico-inschatting van een oefenwedstrijd oordelen. In de jaren dat we met Go Ahead Eagles nog in de Keuken Kampioen Divisie actief waren, speelden we nog wel eens tegen amateurteams, waardoor besloten wedstrijden niet of nauwelijks aan de orde waren. Nu we ons opmaken voor het derde jaar op rij in de Eredivisie, leggen we als club de lat voor onszelf echter ook steeds hoger door het liefst alleen maar tegen BVO’s te spelen, met uitzondering van de ‘bedankwedstrijd’ tegen SV Terwolde. 

In de regel worden mogelijke tegenstanders aangedragen door een zogenoemde match agent. We zitten met Go Ahead Eagles ook op een platform waarin clubs zonder tussenkomst van match agents onderlinge oefenwedstrijden met elkaar kunnen afstemmen, maar dit blijkt in de praktijk zeer lastig te zijn. Via een match agent werd bijvoorbeeld ook Club Brugge als tegenstander bij ons aangedragen, waarbij Club Brugge de plek mochten vaststellen waar er gespeeld zou worden. In dit geval was dat Sint-Michielsgestel, waar de lokale autoriteiten bepaalden dat de wedstrijd een besloten karakter moest hebben. Op dat moment was aan ons de keuze: óf we besloten om tegen Club Brugge – een goede tegenstander die paste binnen ons voorbereidingsschema – te spelen zónder publiek, óf we speelden mogelijk helemaal geen wedstrijd tegen een betaald voetbalorganisatie, wat niet in ons sportieve belang zou zijn.   

Ja, het verbaasde ons ook dat Club Brugge in diezelfde periode in Smitshoek tegen Feyenoord mét publiek speelde. Maar daarin blijkt maar weer eens dat elke gemeente en politieregio er anders in staan, want de lokale autoriteiten van Sint-Michielsgestel wilden geen publiek toelaten bij de wedstrijd die wij tegen Club Brugge speelden.”  

GEEN OEFENWEDSTRIJDEN IN TERWOLDE

Van Dop: “We hadden tijdens de afgelopen voorbereiding in principe vier oefenwedstrijden in Terwolde willen spelen, waaronder de traditionele ‘bedankwedstrijd’ tegen SV Terwolde. De wedstrijd tegen PAOK Saloniki stond al vanaf het begin gepland op zaterdag 8 juli in Zutphen, aangezien er op dezelfde dag vanwege de kermis in Terwolde geen mogelijkheid was om deze wedstrijd bij SV Terwolde te spelen. De oefenwedstrijd tegen FC Groningen was medio april al vastgelegd, maar kwam vervolgens qua veiligheidsrisico ineens in een ander daglicht te staan door ongeregeldheden bij FC Groningen – NEC en FC Groningen – Ajax. Wij begrepen dan ook heel goed dat het een probleem zou worden om deze oefenwedstrijd met publiek te spelen, maar het zoeken naar een alternatieve tegenstander was gezien de korte tijd tot het begin van de voorbereiding geen optie meer. Ook over de oefenwedstrijden tegen FC Den Bosch en Borussia Dortmund U23 bestond twijfel bij de lokale autoriteiten om deze duels met publiek in Terwolde te spelen.   

Op basis van de onzekerheid over het aantal wedstrijden dat mét publiek georganiseerd zou kunnen worden, besloot SV Terwolde om dit jaar niet als gastheer voor oefenwedstrijden te fungeren, omdat het risico zou bestaan dat de hele vrijwilligersorganisatie opgetuigd zou moeten worden op basis van mogelijk slechts één oefenduel. Een beslissing die we als Go Ahead Eagles uiteraard dienden te respecteren, waarna we op zoek moesten gaan naar alternatieve locaties. Van het te laat aanvragen van vergunningen of het te laat rondkrijgen van het voorbereidingsschema is in elk geval nooit sprake geweest.  

Wel kwamen er tijdens de voorbereidingsperiode de nodige hobbels op ons pad, waardoor er aanpassingen aan het oefenschema nodig zijn geweest. Zo kregen we in een vrij laat stadium een afmelding van FC Eindhoven, wat we gelukkig toch nog konden opvangen met Anderlecht Onder-23 als nieuwe tegenstander. Doordat we tegen Borussia Dortmund U23 slechts 78 minuten in plaats van 120 minuten konden spelen – door personele problemen bij de tegenstander – waren we genoodzaakt om op het allerlaatste moment FC Twente als extra tegenstander aan het oefenprogramma toe te voegen om de spelers van onze eerste selectie toch voldoende speelminuten te kunnen bieden. En door de ongewone hoeveelheid regen in de afgelopen maand viel de openingswedstrijd tegen AE Kifisia letterlijk in het water, maar hebben we ook hierin op het allerlaatste moment de beslissing genomen om de wedstrijd tóch vanwege het sportieve belang besloten te spelen op het trainingsveld naast De Adelaarshorst. Uiteraard waren we hier vanuit het oogpunt van onze supporters absoluut niet gelukkig mee, maar negen dagen voor de start van de competitie konden we niet anders dan het sportieve aspect voorop te stellen.   

Ondanks dat we uiteindelijk helaas zes besloten oefenwedstrijden hebben moeten spelen, zijn we heel blij dat we toch nog drie wedstrijden mét publiek konden voetballen. Op basis van de positieve ervaringen rond de open wedstrijd tegen PAOK Saloniki én het vlekkeloos verlopen besloten oefenduel met FC Groningen gaf de gemeente Zutphen alsnog toestemming om de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund U23 met supporters langs de zijlijn te mogen spelen. Ook de pas in een later stadium ingeplande wedstrijd tegen Mamelodi Sundowns mochten we gelukkig met publiek spelen op het sportpark van Voorwaarts Twello.”  

COMMUNICATIE BESLOTEN OEFENWEDSTRIJDEN 

Van Dop: “Rond de vergunningverlening worden met de lokale autoriteiten afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder deze vergunning wordt verstrekt. Eén van die afspraken is om voorafgaand en tijdens besloten oefenwedstrijden geen ruchtbaarheid aan deze duels te geven. Hierdoor hebben we voorafgaand en tijdens besloten oefenwedstrijden geen mededelingen over de locatie en het tijdstip van deze wedstrijden gedaan, maar kwamen we pas ná het laatste fluitsignaal met berichtgeving over besloten oefenwedstrijden die waren gespeeld. Uitzondering hierop vormde de wedstrijd tegen Club Brugge, die via een livestream van Club Brugge en een liveblog van Go Ahead Eagles te volgen was door onze supporters. 

Wat het voor onze supporters duidelijker zou hebben gemaakt, is dat we deze manier van achteraf communiceren van besloten wedstrijden al voorafgaand aan de voorbereidingsperiode gedeeld zouden hebben. Op dat moment zou het spelen van besloten wedstrijden en de communicatie hieromtrent er uiteraard niet leuker op zijn geweest voor onze supporters, maar hadden we misverstanden hierover kunnen voorkomen.  

Uiteraard hopen we in de toekomst zoveel mogelijk oefenwedstrijden met publiek te kunnen spelen. Dat blijft ons uitgangspunt. Mocht er echter tóch geen andere mogelijkheid zijn dan het spelen van een besloten oefenwedstrijd, dan willen we in het vervolg wel – met de wetenschap van nu – met de lokale autoriteiten de mogelijkheid bespreken om besloten wedstrijden gewoon voorafgaand aan een duel aan te kondigen op onze clubkanalen en eventueel al tijdens de wedstrijd via een liveblog of livestream onder de aandacht van onze supporters te brengen. Zeker gezien het feit dat er zich op geen enkele wijze negatieve voorvallen hebben voorgedaan bij de negen oefenwedstrijden die we tijdens de afgelopen voorbereidingsperiode hebben gespeeld.”  

GEEN OPEN DAG

Van Dop: “De Open Dag wordt door de gemeente Deventer gezien als een B-/C-evenement, dat we altijd op tijd moeten melden en waarvoor we minimaal drie maanden van tevoren een vergunning dienen aan te vragen. Normaal gesproken moet die aanvraag dus vóór 1 mei gebeuren, zodat begin augustus de Open Dag georganiseerd kan worden. Daarbij dient aangetekend te worden dat de eerste zondag van augustus altijd de boekenmarkt plaatsvindt.   

Op het moment dat we in februari bij elkaar zijn gekomen vanwege de voorbereidingen voor de Open Dag, was Go Ahead Eagles nog in de veronderstelling dat we in augustus volop in de bouw van de noordwestzijde van de Hoofdtribune zouden zitten. We hebben toen – in samenspraak met de Supportersvereniging – besloten om het plannen van de Open Dag nog even voor ons uit te schuiven. In april zijn we voor een tweede keer samengekomen en ook toen was de planning van de uitbreiding van de Hoofdtribune nog steeds niet volledig helder. Kortom, we hadden op dit moment – begin augustus – ook zomaar middenin de bouwwerkzaamheden kunnen zitten, met alle gevolgen van dien voor het organiseren van een Open Dag. Dat uiteindelijk door diverse oorzaken de daadwerkelijke bouw pas medio september van start gaat, was in april nog niet te voorzien. Echter, in combinatie met de aanleg van het nieuwe trainingsveld en het nieuwe hoofdveld, de bouwwerkzaamheden onder de Leo Halle tribune, de graafwerkzaamheden achter de B-Side voor de lichtmasten en de graaf- en sloopwerkzaamheden rondom de ingang van de B-Side – die sowieso vóór de start van het seizoen 2023/2024 afgerond moesten zijn – zou het organiseren van een Open Dag niet goed in te richten zijn geweest, mede door de opslag van bouwketen, stenen en grond op het stadionterrein.”  

SUPPORTERSAVOND

Van Dop: “Supporters die graag dieper op bovengenoemde zaken in willen gaan, nodigen we van harte uit voor de eerstvolgende supportersavond, die op woensdag 30 augustus om 19:30 uur in de Van Wijnen Lounge wordt georganiseerd. Graag gaan wij op een open en constructieve manier het gesprek aan met onze supporters om gezamenlijk ideeën, suggesties en mogelijke verbeteringen met elkaar te bespreken.”